Anbud & affärsrådgivning

Affärsbyrån i Västerås

Låt oss ta hand om dina anbud - Öka chanserna att vinna upphandlingar

Affärsbyrån har en beprövad metodik för att stödja dig genom hela processen med offentliga upphandlingar. Först och främst inleds samarbetet med en noggrann rådgivning för att förstå dina specifika behov och mål. Här är en beskrivning av hur vår process ser ut:

Inledande Rådgivning

Vid starten av vårt samarbete sätter vi oss ned för en ingående diskussion. Vi vill förstå din verksamhet, dina mål och vilka behov du har när det kommer till offentliga upphandlingar. Genom att lyssna noga och ställa relevanta frågor skapar vi en tydlig bild av vad som krävs för att maximera dina chanser att vinna offentliga kontrakt.

Marknadsanalys och Affärsstrategi

Efter den inledande rådgivningen genomför vi en grundlig marknadsanalys. Vi granskar relevanta upphandlingsdokument och identifierar möjligheter som är i linje med ditt företags kompetens och målsättningar. Baserat på denna analys utvecklar vi en skräddarsydd affärsstrategi för att framgångsrikt ta dig genom upphandlingsprocessen.

Anbudsförberedelse

Vi går i detalj genom upphandlingsdokumenten och hjälper dig att formulera ett konkurrenskraftigt anbud. Detta inkluderar att skriva och redigera texter, skapa nödvändiga bilagor och säkerställa att anbudet är fullständigt och korrekt inlämnat enligt kraven i upphandlingen.

Kontinuerlig Uppföljning

Vi håller dig uppdaterad om processen och finns till hands för att svara på eventuella frågor eller ge ytterligare stöd vid behov. Genom regelbundna uppföljningsmöten säkerställer vi att allt fortskrider enligt planen.

Eftervård och Utvärdering

Efter att upphandlingen är avslutad, stöttar vi dig även i eftervården. Vi hjälper till med att utvärdera resultatet, dra lärdomar och identifiera möjliga förbättringsområden inför framtida upphandlingar.

Viktigast av allt, det är ni som bestämmer hur mycket ni vill använda affärsbyrån, det kan vara genom hela processen eller bara vissa delar. En del har tagit stöd av Affärsbyrån som second opinion. Vi strävar efter att vara din pålitliga partner genom hela processen, och vårt mål är att maximera dina möjligheter att vinna offentliga kontrakt. Med vår expertis och skräddarsydda strategier, kan du vara säker på att din ansökan kommer att vara konkurrenskraftig och professionell.

affarsbyran-i-vasteras-anna-cirkovic-andersson-om-oss

Se alla våra tjänster

01.

Anbud & affärsrådgivning

Vill du utveckla ditt företag och är osäker på vart du ska vända dig? Behöver du hjälp med att planera eller förverkliga ditt nästa projekt? Vi hjälper dig framåt.

02.

Interna processer

Varför arbeta med ledningssystem?
Exempelvis så är ditt kvalitetsledningssystem det verktyget som gör det möjligt för dig och din ledningsgrupp att styra verksamheten i rätt riktning.

03.

Konsult & utbildningar

Affärsbyrån erbjuder skräddarsydda lösningar som din pålitliga affärspartner. Vår expertis sträcker sig över kortare interimuppdrag, analys och skräddarsydd utbildning. Vi anpassar våra tjänster efter dina behov.

Boka ett möte med oss

Rulla till toppen